TRIỆU PHÚ ÂM NHẠC
Chào mừng các bạn đến với game TRIỆU PHÚ ÂM NHẠC. Hãy tham gia trả lời các câu hỏi của chương trình để tích lũy điểm số và giành thứ hạng cao.
Hướng dẫn
Để hoàn thành trò chơi TRIỆU PHÚ ÂM NHẠC, bạn cần thực hiện đăng ký (1.000đ/ngày). Tham gia trò chời bằng các tìm ra tên của các ca sỹ/ban nhạc/ nghệ sỹ trong hình. Chỉ cần click chuột vào các chữ cái gợi ý để thực hiện việc đoán tên. Bắt đầu mỗi câu hỏi bạn được tặng 5 gọi ý.Chọn LÀM LẠI để sửa đổi đáp án, XÁC NHẬN để chốt câu trả lời. Mỗi click chuột sai bạn bị -1 gọi ý và không bị trừ điểm. Trả lời đúng: + 50 điểm/ câu/ Trả lời sai: -10 điểm/câu.
Sai rồi !!!
Tuyệt vời !!!