Biểu cảm đơ cứng cùng dung mạo có phần 'dừ trước tuổi' của Nhã Phương đã gây thất vọng cho không ít khán giả.
TẤT CẢ
VIỆT NAM
QUỐC TẾ
HẬU TRƯỜNG
GÓC ĐIỆN ẢNH