Vì ngoại tình với trai trẻ mà nữ diễn viên này lâm phải cảnh 'thân bại danh liệt', thậm chí còn suýt vào tù 'bóc lịch'.
TẤT CẢ
VIỆT NAM
QUỐC TẾ
HẬU TRƯỜNG
GÓC ĐIỆN ẢNH