Trong khi Kylie Jenner quyên góp tiền để hỗ trợ y tế thì Angelina Jolie muốn giúp các trẻ em nghèo vượt qua đại dịch.
TẤT CẢ
VIỆT NAM
QUỐC TẾ
HẬU TRƯỜNG
GÓC ĐIỆN ẢNH