Thông tinBài hátVideoAlbum
Tên thật: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày sinh: 9999

Là thành viên trong SpaceSpeakers Music Productionz
Khả Năng : Singer, Composer , Beat maker , Dancer.
Những nghệ sĩ chúng ta cùng yêu thích:
Usher, Chris Brown , Celine Dion , Beyonce'
Có tất cả 0 Bài hát
Có tất cả 0 Video