NHẬN DIỆN ÂM NHẠC
Mô tả: Thử sức về khả năng cung như hiểu biết của bản thân về lĩnh vực âm nhạc
THẦN TƯỢNG
Mô tả: Thử sức về khả năng cung như hiểu biết của bản thân về lĩnh vực âm nhạc
NGHE NHẠC MIỄN PHÍ
Mô tả: Thử sức về khả năng cung như hiểu biết của bản thân về lĩnh vực âm nhạc
TRIỆU PHÚ ÂM NHẠC
Mô tả: Thử sức về khả năng cung như hiểu biết của bản thân về lĩnh vực âm nhạc
TRÒ CHƠI ÂM NHẠC - Ngày
Mô tả: Thử sức về khả năng cung như hiểu biết của bản thân về lĩnh vực âm nhạc
TRÒ CHƠI ÂM NHẠC - Tuần
Mô tả: Thử sức về khả năng cung như hiểu biết của bản thân về lĩnh vực âm nhạc