Ngày đăng 25/01/2021
Số điện thoại Loại giải Số tiền Ngày trúng thưởng
84762133xxx Giai ngay 20000 2020-01-09
84704884xxx Giai ngay 20000 2020-01-09
84705613xxx Giai ngay 20000 2020-01-08
84902177xxx Giai ngay 20000 2020-01-08
84706645xxx Giai ngay 20000 2020-01-07
84769326xxx Giai ngay 20000 2020-01-07
84773255xxx Giai ngay 20000 2020-01-06
84762689xxx Giai ngay 20000 2020-01-06
84763817xxx Giai ngay 20000 2020-01-05
84934487xxx Giai ngay 20000 2020-01-05
84778016xxx Giai tuan 100000 2020-01-04
84904752xxx Giai ngay 20000 2020-01-04
84898205xxx Giai ngay 20000 2020-01-04
84931768xxx Giai ngay 20000 2020-01-03
84773645xxx Giai ngay 20000 2020-01-03
84772038xxx Giai ngay 20000 2020-01-02
84707989xxx Giai ngay 20000 2020-01-02
84902165xxx Giai ngay 20000 2020-01-01
84936409xxx Giai ngay 20000 2020-01-01
84778767xxx Giai ngay 20000 2019-12-31