Ngày đăng 30/03/2020
Số điện thoại Loại giải Số tiền Ngày trúng thưởng
84903130xxx Giai ngay 20000 2020-03-28
84903125xxx Giai ngay 20000 2020-03-28
84966957xxx Giai tuan 100000 2020-03-28
84905916xxx Giai ngay 20000 2020-03-27
84936293xxx Giai ngay 20000 2020-03-27
84904503xxx Giai ngay 20000 2020-03-26
84939006xxx Giai ngay 20000 2020-03-26
84931255xxx Giai ngay 20000 2020-03-25
84708722xxx Giai ngay 20000 2020-03-25
84938680xxx Giai ngay 20000 2020-03-24
84778279xxx Giai ngay 20000 2020-03-24
84938684xxx Giai ngay 20000 2020-03-23
84932333xxx Giai ngay 20000 2020-03-23
84905329xxx Giai ngay 20000 2020-03-22
84703618xxx Giai ngay 20000 2020-03-22
84901755xxx Giai tuan 100000 2020-03-21
84931265xxx Giai ngay 20000 2020-03-21
84908025xxx Giai ngay 20000 2020-03-21
84937949xxx Giai ngay 20000 2020-03-20
84907238xxx Giai ngay 20000 2020-03-20