Ngày đăng 18/11/2019
Số điện thoại Loại giải Số tiền Ngày trúng thưởng
84772038xxx Giai ngay 20000 2019-11-17
84705327xxx Giai ngay 20000 2019-11-17
84702267xxx Giai tuan 100000 2019-11-16
84773896xxx Giai ngay 20000 2019-11-16
84705614xxx Giai ngay 20000 2019-11-16
84766125xxx Giai ngay 20000 2019-11-15
84776187xxx Giai ngay 20000 2019-11-15
84776108xxx Giai ngay 20000 2019-11-14
84707552xxx Giai ngay 20000 2019-11-14
84789702xxx Giai ngay 20000 2019-11-13
84776859xxx Giai ngay 20000 2019-11-13
84794702xxx Giai ngay 20000 2019-11-12
84768048xxx Giai ngay 20000 2019-11-12
84772038xxx Giai thang 500000 2019-11-11
84703124xxx Giai ngay 20000 2019-11-11
84772142xxx Giai ngay 20000 2019-11-11
84708430xxx Giai ngay 20000 2019-11-10
84702267xxx Giai ngay 20000 2019-11-10
84707711xxx Giai tuan 100000 2019-11-09
84772038xxx Giai ngay 20000 2019-11-09