Ngày đăng 18/09/2019
Số điện thoại Loại giải Số tiền Ngày trúng thưởng
84966741xxx Giai ngay 20000 2019-09-17
84783980xxx Giai ngay 20000 2019-09-17
84793838xxx Giai ngay 20000 2019-09-16
84779516xxx Giai ngay 20000 2019-09-16
84938937xxx Giai ngay 20000 2019-09-15
84768802xxx Giai ngay 20000 2019-09-15
84702074xxx Giai ngay 20000 2019-09-14
84905978xxx Giai ngay 20000 2019-09-14
84794821xxx Giai ngay 20000 2019-09-13
84904853xxx Giai ngay 20000 2019-09-13
84762863xxx Giai ngay 20000 2019-09-12
84901221xxx Giai ngay 20000 2019-09-12
84779208xxx Giai ngay 20000 2019-09-11
84799614xxx Giai ngay 20000 2019-09-11
84934640xxx Giai tuan 100000 2019-09-11
84908999xxx Giai ngay 20000 2019-09-10
84938340xxx Giai ngay 20000 2019-09-10
84783980xxx Giai ngay 20000 2019-09-09
84788441xxx Giai ngay 20000 2019-09-09
84773727xxx Giai ngay 20000 2019-09-08