Ngày đăng 22/01/2020
Số điện thoại Loại giải Số tiền Ngày trúng thưởng
84708097xxx Giai ngay 20000 2020-01-21
84769748xxx Giai ngay 20000 2020-01-21
84784126xxx Giai ngay 20000 2020-01-20
84934332xxx Giai ngay 20000 2020-01-20
84901991xxx Giai ngay 20000 2020-01-19
84775654xxx Giai ngay 20000 2020-01-19
84765975xxx Giai ngay 20000 2020-01-18
84907733xxx Giai ngay 20000 2020-01-18
84902439xxx Giai tuan 100000 2020-01-18
84796896xxx Giai ngay 20000 2020-01-17
84901553xxx Giai ngay 20000 2020-01-17
84933187xxx Giai ngay 20000 2020-01-16
84907150xxx Giai ngay 20000 2020-01-16
84908519xxx Giai ngay 20000 2020-01-15
84904524xxx Giai ngay 20000 2020-01-15
84907323xxx Giai ngay 20000 2020-01-14
84938103xxx Giai ngay 20000 2020-01-14
84774961xxx Giai ngay 20000 2020-01-13
84937949xxx Giai ngay 20000 2020-01-13
84933867xxx Giai ngay 20000 2020-01-12