CTKM Trò chơi âm nhạc

Ngày đăng 20/05/2016 15:01:51

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
NGHE NHẠC HAY – CỘNG TIỀN NGAY
 1. 1. Thời gian diễn ra CTKM: Từ 00:00:00 ngày 12/10/2019 đến 23:59:59 ngày 09/01/2020 (90 ngày)
 2. 2.Cơ cấu giải thưởng:
 • Giải đồng hành: Topup vào TKC 5.000đ
 • Giải ngày (02 giải/ngày): Topup vào TKC 20.000đ
 • Giải tuần (01 giải/tuần): Topup vào TKC 100.000đ
 • Giải tháng (01 giải/tháng): Topup vào TKC 500.000đ
 • Giải chung cuộc (01 giải): Điện thoại IPHONEXS 64GB
 1. 3. Thể lệ chương trình khuyến mãi:
 • Mỗi ngày khách hàng được nhận 10 câu hỏi miễn phí dưới hình thức trắc nghiệm. Hết 10 câu miễn phí, Khách hàng có thể mua thêm câu hỏi với giá 1.000đ/3 câu (tối đa 15 câu/ngày).
 • Câu hỏi sẽ được gửi tới khách hàng qua tin nhắn. Khách hàng trả lời câu hỏi qua tin nhắn văn bản.
 • Thời gian gửi và trả lời các câu hỏi từ 08h00 đến 23h00 hàng ngày. Khách hàng chỉ nhận được câu hỏi tiếp theo khi đã trả lời xong câu hỏi liền trước đó.
 • Nếu muốn biết câu hỏi hệ thống gửi xuống gần nhất, khách hàng soạn tin nhắn CH gửi 1223.
 • Cách thức trả lời câu hỏi: Mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ có 2 lựa chọn để trả lời. Khách hàng soạn A hoặc B gửi 1223 để trả lời câu hỏi.
 • Để hủy gói cước Trò chơi âm nhạc, khách hàng soạn tin nhắn: HUY TC gửi 1223 (Khách hàng huỷ gói cước của dịch vụ sẽ không nhận được tin tức và các câu hỏi của gói cước đã huỷ)
 • Quy định về điểm tích lũy
STT
Tình huống
Điểm
I
Đăng ký/duy trì gói Trò chơi âm nhạc
1
Đăng ký thành công lần đầu tiên gói cước
5.000 điểm/lượt
2
Duy trì thành công hoặc tái đăng ký thành công gói cước Trò chơi âm nhạc vào ngày hôm sau
3.000 điểm/lượt
3
Tái đăng ký gói cước Trò chơi âm nhạc trong ngày
0
II
Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
1
Trả lời đúng
500 điểm/câu
2
Trả lời sai
0 điểm/câu
 • Cách đăng ký gói dịch vụ
STT
Kênh tương tác
Gói ngày Trò chơi âm nhạc
1
Qua kênh SMS
Soạn DK TC gửi 1223 và xác nhận Y TC gửi 1223 hoặc soạn XN TC gửi 1223
2
Qua kênh wapsite
Truy cập wapsite CTKM tại địa chỉ: thestar.vn và làm theo hướng dẫn.
4. Cách xếp hạng thuê bao tham gia CTKM.
 • Cuối mỗi chu kỳ xét thưởng (ngày/tháng/chung cuộc), chương trình sẽ xếp hạng thuê bao theo các tiêu chí có mức độ ưu tiên giảm dần như sau:
  • Điểm số tích lũy của thuê bao theo thứ hạng từ cao xuống thấp.
  • Thời gian đạt được điểm tích lũy theo thứ hạng từ nhanh đến chậm.
   • Đối với giải ngày: Khoảng thời gian này được tính từ thời điểm hệ thống nhận được câu trả lời đầu tiên trong ngày đến thời điểm hệ thống nhận được câu trả lời cuối cùng của ngày hôm đó.
   • Đối với giải tháng: Khoảng thời gian này được tính cộng dồn thời gian tương tác trả lời câu hỏi của Khách hàng từng ngày trong tháng xét thưởng.
   • Đối với giải chung cuộc: Khoảng thời gian này được tính cộng dồn thời gian tương tác trả lời câu hỏi từng ngày của Khách hàng trong 90 ngày diễn ra CTKM.
  • Thời điểm đăng ký gói cước (tính từ ngày cung cấp gói cước) theo thứ hạng từ trước đến sau.
5. Cách thức xác định trúng thưởng:
 • Các giải thưởng được xác định như sau:
 • Giải Đồng hành::
 • Thuê bao đăng ký mới lần đầu thành công gói Trò chơi âm nhạc (miễn phí ngày đầu tiên trải nghiệm).
 • Gia hạn thành công gói Trò chơi âm nhạc trong 3 ngày tiếp theo.
 • Mỗi thuê bao chỉ được trúng Giải Đồng hành duy nhất 01 lần trong CTKM, tính từ ngày đầu tiên diễn ra CTKM.
 • Giải Ngày:
 • Giải thưởng được trao cho 02 thuê bao trả lời có tổng điểm tích lũy trong ngày cao nhất (ưu tiên thuê bao có tương tác trả lời câu hỏi xong sớm hơn).
 • Nếu có nhiều thuê bao cùng trả lời nhanh như nhau, giải thưởng được trao cho thuê bao đăng ký gói cước Trò chơi âm nhạc sớm hơn, tính từ thời điểm gói cước được cung cấp trên hệ thống của MobiFone.
 • Trong chu kì 7 ngày, mỗi thuê bao chỉ trúng giải Ngày 1 lần.
 • Giải Tuần:
 • Giải Tuần được trao cho thuê bao có tổng số lượt tương tác trả lời câu hỏi trong tuần nhiều nhất.
 • Nếu có nhiều thuê bao có cùng số lượt trả lời câu hỏi trong tuần thì giải thưởng sẽ được trao cho thuê bao có thời gian hoàn thành câu trả lời cuối cùng sớm hơn (theo thời gian ghi nhận trên hệ thống).
 • Mỗi tuần được xác định gồm 7 ngày liên tục, tính từ ngày triển khai CTKM.
 • Mỗi thuê bao chỉ được trúng giải Tuần 01 lần duy nhất trong CTKM. Thuê bao đã trúng thưởng ở tuần trước sẽ không được đưa vào xếp hạng ở các tuần tiếp theo.
 • Giải Tháng: :
 • Giải Tháng được trao cho thuê bao xếp hạng thứ 01 trong tháng, xét theo tiêu chí xếp hạng tại Mục số 4 nêu trên.
 • Mỗi tháng được xác định gồm 30 ngày liên tục, tính từ ngày triển khai CTKM.
 • Mỗi thuê bao chỉ được trúng Giải Tháng 01 lần duy nhất trong CTKM. Thuê bao đã trúng thưởng ở Tháng trước sẽ không được đưa vào xếp hạng ở các Tháng tiếp theo.
 • Giải Chung cuộc:
 • Giải Chung cuộc được trao cho thuê bao xếp hạng thứ 01 trong toàn chương trình, xét theo tiêu chí xếp hạng thuê bao tại Mục số 4 nêu trên.