Ừ thì đôi khi
Trình bày: Nguyễn Văn chung
Thể loại: Bài Hát, Việt Nam, Mới nhất