Từ Bỏ
Trình bày: Khắc Việt
Thể loại: Bài Hát, Việt Nam, Kho nhạc