Trải Qua
Trình bày: Pudding Vũ,Khởi My
Thể loại: Bài Hát, Việt Nam, Kho nhạc