Thương Mấy Cũng Là Người Dưng
Trình bày: Noo Phước Thịnh
Thể loại: Bài Hát, Việt Nam, Mới nhất