Thunder
Trình bày: Imagine Dragons
Thể loại: Bài Hát, US-UK, Kho nhạc