Shallow (A Star Is Born)
Trình bày: Lady Gaga
Thể loại: Video Clip, US-UK, Mới nhất