Nỗi lòng cô dâu xa xứ
Trình bày: Khưu Huy Vũ
Thể loại: Bài Hát, Việt Nam, Mới nhất