Mưa nước mắt
Trình bày: Quang Vinh
Thể loại: Bài Hát, Việt Nam, Mới nhất