Học cách đi một mình
Trình bày: Lương Bích Hữu
Thể loại: Bài Hát, Việt Nam, Mới nhất