Càng gần càng cách xa
Trình bày: Nguyễn Đình Vũ
Thể loại: Bài Hát, Việt Nam, Mới nhất