Bức tranh thiếu nét vẽ
Trình bày: Hoàng Bảo Nam
Thể loại: Bài Hát, Việt Nam, Mới nhất