Ba Khía giao duyên
Trình bày: Sơn Hạ
Thể loại: Bài Hát, Việt Nam, Mới nhất